Persoonsbeveiliging

PersoonsbeveiligingApex360 verzorgd beveiliging op maat. Dat wil zeggen dat er per afzonderlijke opdracht de nodige aandacht wordt besteed aan een beveiligingsplan. Het aantal persoonsbeveiligers, welke (gewelds)middelen er ingezet worden, het aantal en type voertuigen die ingezet worden, welke routes er gebruikt worden, safehouses en nog veel meer aandachtspunten worden behandeld om de veiligheid te waarborgen.

PersoonsbeveiligingOmdat we elke aanvraag zorgvuldig behandelen proberen we alle eventuele risico’s in kaart te brengen en te elimineren. Dit kan zijn door middel van alternatieve routes, afspraken met politie of andere overheidsinstanties of andere dergelijke maatregelen om risico’s uit te sluiten of te beperken.

PersoonsbeveiligingOok de wensen van de opdrachtgever worden zoveel mogelijk nageleefd, echter wel in overleg en waar er knelpunten ontstaan in de veiligheid zullen wij dit terugkoppelen en onderbouwen richting de opdrachtgever. Apex360 heeft uiteraard ook een adviserende functie. Mede hierdoor kan er een sterk beveiligingsplan gecreëerd worden dat alle mogelijke risico’s uitsluit en toch zoveel mogelijk naar wens is van de opdrachtgever.

Persoonsbeveiliging