Security audits

Security auditsOp aanvraag zal Apex360 de te contoleren auditpunten bepalen met de klant. Een aangekondigde controle biedt vaak een vertekend beeld van de werkelijke resultaten. Dit is de reden dat Apex360 de voorkeur geeft aan het onaangekondigd uitvoeren van de audit, een “mystery visit”.

Nu kan er op een neutrale manier gecontroleerd worden:

  • Of de werkinstructies nageleefd worden.
  • Of alle taken (juist) uitgevoerd worden.
  • Of er integriteit heerst bij de medewerkers.
  • Of alle eventuele camera’s de juiste positie hebben.
  • Of er een zekere werk routine doorbroken dient te worden.
  • Of er bepaalde protocollen aangescherpt moeten worden.


Security auditsDit is uiteraard maar een kleine greep uit alle controlepunten die een security audit kan bevatten. Een security audit kan in veel marktsectoren inzicht geven. Of het nu in de horeca, de retail of in een ziekenhuis is, hier wordt de security audit uiteraard helemaal op maat voor aangepast. Met de opdrachtgever wordt in overleg bepaald welke controlepunten belangrijk zijn om in kaart te brengen.

Security auditsAls de security audit heeft plaats gevonden zal Apex360 een uitgebreid rapport opstellen van de bevindingen. Dit rapport word aangeboden aan de opdrachtgever met daarbij eventuele adviezen om protocollen aan te scherpen of toe te voegen. Ook dit kan Apex360 voor de opdrachtgever verzorgen.

“It’s hard to ignore results”