Security Profiler

De Security Profiling certificering is op dit moment de meeste gevraagde certificering. Na deze cursus bent u bekwaam om de profiling methodiek toe te passen in uw organisatie. Het doel van Security Profiling is het in een vroeg stadium herkennen van een dreiging, zodat er actie kan worden ondernomen om de tegenstander tijdens de voorbereiding te stoppen.

Vandaag de dag is onze manier van beveiligen reactief georganiseerd.  Reactief beveiligen wil zeggen dat er eerst een incident plaats vindt waarop word gereageerd, (actieàreactie). Met Security Profiling willen we juist de dreiging elimineren in de  voorbereidende fase. De traditionele beveiliger is reactief ingesteld. De beveiliger zit rustig te wachten tot er een incident plaats vindt. De reactietijd en de handelswijze van de beveiliger zijn vervolgens de cruciale factoren die bepalen of er sprake is van succes of falen. 

Security Profiling gaat over het kunnen inschatten van afwijkend gedrag. Dit kunnen criminele of terroristische handelingen zijn die u leert herkennen en met de juiste vaardigheden kunt voorkomen. Om afwijkend gedrag te kunnen constateren ken je “de norm”.  Je weet als Security Profiler wat normaal gedrag is in specifieke situaties. Je plaatst afwijkend gedrag in het juiste perspectief. “Security Questioning” is daarbij een van je belangrijkste vaardigheden.

Het stellen van de juiste vragen is al een kunst op zich. Als je als Security Profiler je werk goed wil uitvoeren is het stellen van vragen een van de belangrijkste vaardigheden die je moet beheersen.

De manier waarop de profiler zijn vragen stelt om zijn uiteindelijke doel te bereiken noemen we dus “Security Questioning”.

Doelgroep

  • Evenementen beveiligers
  • Horecaportiers
  • Security managers
  • Coördinatoren beveiliging
  • Close Protection Officers
  • Particuliere onderzoekers


Na onze 1 daagse training kunt u verdachte indicatoren en afwijkend gedrag bij mensen detecteren en hierop actie ondernemen op basis van de beslissing of er sprake is van een dreiging. Profilers zijn harder nodig dan ooit. Ze vormen een beroepsgroep die exponentieel groeit. Profilers hebben oog voor terrorisme, criminelen maar ook zakkenrollers, pedofielen of verkrachters.

Kosten: Op offerte Basis.