Winkelbeveiliging

WinkelbeveiligingWinkelbeveiliging is een veeleisende tak van de reguliere beveiliging. Denk hierbij niet alleen aan het inkrimpen van derving en het creëren van een veilig winkelklimaat, maar vooral ook aan hospitality en het coachen van het winkelpersoneel. Deze taak goed uitvoeren zien wij als onze missie!

De focus moet dan ook liggen op wat wordt omschreven als “kleine criminaliteit”. Hieronder verstaan we prijzen verwisselen, fraude, zakkenrollen, sweethearting, ruilen van gestolen goederen, betalen met vals geld, opzettelijk beschadigen van goederen, inzet van kinderen en andere ongewenste creativiteitten.
Deze zogenaamde “kleine criminaliteit” is een feitelijk gegeven wat de ondernemer ernstige schade toebrengt. Wij hebben geen invloed op de maatschappij maar we kunnen wel effectief omgaan met deze omstandigheden. Dit is mogelijk een flinke investering, wat uiteraard per onderneming verschilt. Maar in alle gevallen zal het een flinke reductie opleveren in de derving.


WinkelbeveiligingAlerte camerabewaking, efficiënte artikelbeveiliging en nauwkeurige klantentelling zijn oog factoren die mee spelen om uw winkel winst te laten maken en derving terug te dringen. Dit zijn oplossingen om winkeldieven fors te verminderen en maken winkelbezoekers betalende klanten. Winkeldieven kunt u missen als kiespijn, meten is weten en dus efficiënter werken.


Samen met de ondernemer maken we graag een plan van aanpak en kunnen zo ook de kosten en baten in kaart brengen. Uiteraard zijn wij zelf ook ondernemer en brengen dit graag onder in de term “return on investment”.
Mocht de dreiging hoger zijn, bijvoorbeeld een overval, gijzeling, plof- en/of ramkraak of inbraak, dan verzorgen wij hier weer specifieke trainingen voor om het personeel zo comfortabel en veilig mogelijk te laten handelen in deze benarde situaties.